Hava kirliliği hakkında bilgi verir misiniz?

31 gösterim
6 Nisan 2013 misafir sordu
6 Nisan 2013 nötrino düzenledi

1 cevap

0 oy
7 Nisan 2013 mavi cevapladı
Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler:

    Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı,
    Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
    Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
    Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,
    Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,
    Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
    Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
    Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
    Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
    Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
    Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.
    Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.
    İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştılmalıdır.
    Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.
    Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...