İzotop atomu nedir?

103 gösterim
20 Şubat 2012 misafir sordu
21 Şubat 2012 düzenledi

3 Cevap

+1 oy
14 Mart 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
İzotop Atom=>Atom numarası aynı,kütle numarası farklı olan atomlara izotop atom deniyordur.Kısaca proton sayıları aynı,nötron sayıları farklı olan atomlar izotop atomlardır.
0 oy
20 Şubat 2012 misafir cevapladı
Kimyasal elemanlar, tabiatta bulunduğu şekliyle çeşitli kitlelere sahip atomlardan meydana gelmiştir.Bir kimyasal elemanın atom çeşitlerine "izotop" adı verilir. Başka türlü söylemek gerekirse, aynı elemana ait iki eşit atom çeşitli kitlelere sahipse,bunlara "izotop"denir. Bunların çekirdeklerindeki proton sayısı ve çevrelerinde dönen elektron sayısı aynıdır. Fakat çekirdeklerindeki nötron sayısı değişir.

Radyoaktif elemanlar bulunduktan sonra bu elemanlar üzerinde çalışılırken, radyum elemanını doğuran iyonyumun tüm özelliklerinin, thoryum elemanının özellikleriyle aynı olduğu farkedilmiştir. Ancak,iyonyumun atom ağırlığı 230 olduğu halde thoryumun atom ağırlığı 232 dir. Üstelik radyoaktif özellikleri de farklılık göstermektedir. Sonradan başka elemanlarda da aynı durumla karşılaşılmıştır. Sözkonusu elemanların sıralandığı cetvelde (periyodik sistemde) ayrı ayrı yerlere koymak cetvelin bozulmasına sebep olacağından ,bunların aynı yerlere konması gerekmiştir. Zaten "izotop" da "aynı yer" anlamına gelir.

Yukarda belirtilen fizik özellik farklılığı sonradan şu şekilde açıklanmıştır: Bir elemanın atom çekirdeği belirli sayıda protonlarla nötronlardan meydana gelmiştir. Çekirdeğin çevresindeki elektron sistemi de çekirdekteki proton sayısına göre düzenlenmiştir. Kimyasal bir elemanın atomunun çekirdeğindeki proton sayısı, o atomun aynı zamanda numarasıdır. Proton sayısı değişmeksizin nötron sayısı değişirse, atomun ait olduğu elemanın izotopu meydana gelir. Burada izotopun atom numarası aynıdır. Çevresindeki elektron sayısı ve düzeni, yani sıralanışı da aynı olur. Dolayısıyla gösterdiği, taşıdığı kimyasal özellikler değişmez. Atom ağırlığının değişmesi, nötron sayısının değişmiş olması nedeniyledir. Çünkü atom ağırlığı protonla nötron toplamına eşittir. Sözkonusu eleman radyoaktif ise, gayet tabii olarak buna ilişkin özellikleri de değişecektir.

Tabiattaki birçok elemanların izotopları vardır.Çeşitli kitledeki atomları ayıracak bir araç olan kitle spektografı ile yapılan gözlemler,birçok elemanın birden fazla izotopa sahip bulunduğunu göstermiştir, Ancak hiç bir elemanın 10 sabit izotoptan fazla izotopu yoktur. Sadece kalayın 10 izotopu vardır. Bir elemanın atom sayısı tekse, ikiden fazla sabit izotopu olmaz. İzotopların bulunması bilime büyük ölçüde yararlar sağlamıştır. Dünyanın yaşının hesaplanmasında, jeologların tahmini hesapları terkedilmiştir. Artık,hesaplamalar izotopların varlığına dayanan bir yöntemle yapılmaktadır
0 oy
1 Ağustos 2012 misafir cevapladı
Çekirdeklerinde eş sayıda proton ama farklı sayıda nötron içeren aynı elemente özgü atomlardan her biri. İzotoplar, atom sayıları aynı ama kütle sayıları farklı atomlardır. Bir elementin izotoplarının kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ise farklıdır. Çoğu elementin doğada birden fazla kararlı izotopu vardır. İzotoplar birbirlerinden kütle spektroskopisi, difüzyon, damıtma ve elektroliz gibi yöntemlerle ayrılırlar. Bazı elementlerin doğal radyoaktif izotopları vardır. Kararlı izotopların bir reaktör içinde ışınım altında tutulmasıyla başka radyoizotoplar da elde edilebilir. Bunlar tedavi amacıyla, ayrıca sanayide kullanılır.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

İlgili sorular

1 cevap 86 gösterim
1 cevap 25 gösterim
2 cevap 48 gösterim
1 cevap 51 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...