Peygamber Efendimizin doğruluğu ile ilgili örnekler verir misiniz?

744 gösterim
4 Mayıs 2013 tatlı kiss sordu
5 Mayıs 2013 nötrino düzenledi
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğruluğu ile ilgili örnekler verir misiniz?

4 Cevap

+1 oy
5 Mayıs 2013 nötrino cevapladı
7 Mayıs 2013 tatlı kiss seçti
 
En İyi Cevap
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in doğruluğu ve doğruluğa verdiği önem!

Örnek 1!

Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu bir sırada annem bana:
 
- 'Gel sana bir şey vereceğim' diye seslendi.
 
Peygamberimiz (s.a.v.) anneme: Çocuğa ne vermek istedin? Diye sordu.

Annem: Hurma vereceğim, diye cevap verdi.

Peygamberimiz: 'Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan
günahı yazılırdı.' Buyurdu!
 
Örnek 2!

Peygamberimiz bir şey hakkında söz verdimi, verdiği sözde mutlaka durur, gereğini yerine getirirdi. Hudeybiye barış antlaşmasının hükümlerinden birisi de, Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa, Müslüman bile olsa, geri verilecek; fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecekti.
 
Müslümanlar için çok ağır olan bu Antlaşmanın yazılması henüz bitmişti ki, Mekkeliler adına antlaşmayı imza edecek olan Süheyl'in Müslüman olan oğlu Ebü Cendel bir yolunu bulup kaçmış ve ayağındaki zinciri sürüyerek çıka gelmişti. Bu antlaşmaya göre Ebü Cendeli iade etmek gerekiyordu. Müslümanlar bundan büyük üzüntü duymuşlar ve Ebü Cendel'i iade etmeyi istememişlerdi.
 
Peygamberimiz (s.a.v.) Ebü Cendel’e dönerek: Ey Ebü Cendel sabret, biz verdiğimiz sözden dönmeyiz. Yakında Cenab-ı Hak sana kurtuluş yolunu açacaktır, diye teselli etti. Ve henüz imza edilmemiş olmasına rağmen sözlü olarak kararlaştırılmış bulunan antlaşmaya uyacağının işaretini verdi.
 
O, kurtuluşun doğrulukta olduğunu bildirmiş, doğruların kıyamet gününde Peygamberlerle beraber olacağını haber vermiştir.Peygamberimize insanların hayırlısı kimdir? diye soruldu.

Peygamberimiz: 'Her temiz kalpli ve doğru sözlü olanlardır.' Buyurdu!
0 oy
5 Mayıs 2013 hellokity_ cevapladı
9 Mayıs 2013 nötrino düzenledi
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hiç yalan söylemediği, hep doğru ve güvenilir olduğu için; Muhammed'ül Emin olarak nitelendirilmiştir.
0 oy
6 Mayıs 2013 bilgilikonular cevapladı
9 Mayıs 2013 nötrino düzenledi
Peygamber Efendimizin Ahlakı Hakkında Örnekler


Peygamber Efendimiz üstün kişiliği ve güzel ahlakı ile tüm müslümanlara örnektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in en önemli özelliği , başkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ımız O’nun ahlâkını överek, şöyle buyurmuştur: "Yâ Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin"


Peygamberimizin Doğruluğu

peygamber efendimiz doğruluğun ve dürüstlüğün en güzel ve eşsiz örneklerinden idi. O çocukluğundan ölümüne kadar doğruluktan ayrılmamaş ve hiç yalan sözlememiştir.Bu özelliğinden dolayı gençlik yıllarından itibaren O'na «Muhammedü'l-Emîn» yani, «Güvenilir Muhammed» denilirdi.

Peygamber olduğu zaman Mekke halkını biraraya toplamış ve onlara «Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?»dedi.Bunu üzerine Mekke halkı «Hepimiz inanırız, çünkü sen ömründe yalan söylemedin» diye cevap verdiler.

Peygamberimizin Merhameti

Hz.Muhammed Efendimiz kalbi şefkat ve merhamet ile dolu idi o herzaman merhametli ve sevgi dolu bir insan olmuştur.Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de O'nun hakkında şöyle buyuruyor:

«Ey Muhammed! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.»

Peygamberimiz her döneminde sıkıntı ve acı çekmiş olmasına rağmen hiçbir zaman kimse için kötülük ve beddua dilememiştir.Bu O'nun ne kadar merhametli bir şahsiyet olduğunun en güzel kanıtıdır.Peygamberimiz, insanlara ve diğer canlılara merhamet gösterenlere Yüce Allah'ın merhametle karşılık vereceğini bildirerek şöyle buyurmuştur:

«Merhamet edenlere Allah da merhamet eder, siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin.»

Peygamberimizin Cömertliği

Peygamberimiz çok cömert ve eli açık bir kişi idi.Kapısına gelen ve kendisinden birşey isteyen kimseyi boş çevirmezdi.İhtiyaç sahiplerine herzaman yardım eder dağıtırdı. «Ben ancak dağıtıcıyım, veren Allah'tır.» derdi.
Bir gün Peygamberimize bir parça kumaş hediye edilmiş, O'da bunu kabul etmişti. Buna ihtiyacı da vardı. Yanında oturanlardan biri «Bu ne iyi kumaş» deyince, Peygamberimiz kumaşı ona bıraktı.

Eşi Hz. Aişe diyorki:«Peygamberimiz, üç gün peşpeşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu. Fakat yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi.»

Peygamberimizin Misafirseverliği

Peygamberimizi ziyaret eden O'nu görmeye gelen insan sayısı oldukça fazla idi.O her gelen misafirini en iyi şekilde ağırlar ve hizmet ederdi.O, misafirlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:«Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin.»

Peygamberimizin İbadeti

Peygamberimizin her işini belli bir düzen ve zaman içinde yapardı.Hiç bir vaktini boş geçirmez ve ibadetinin zamanını hiç kaçırmazdı.Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen O'ndan çok korkar ve ahiret gününe inanırdı.İbadet etmekten çok hoşlanırdı öyleki geceleri namaz kılar hatta çok ayakta kaldığı zamanlarda ayakları bile şişerdi. Eşi Hz. Aişe O'nun bu durumunu görünce:

- Ey Allah'ın Rasûlü! Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde kendine niçin bu kadar zahmet ediyorsun? deyince, Peygamberimiz O'na şu cevabı vermiştir:
- «Allah'a şükreden bir kul olmıyayım mı?»

Peygamberimizin Çocuk Sevgisi

Peygamber Efendimiz Çocukları çok sever ve şefkat duyardı.Torunları Hz.Hasan ve Hz. Hüseyini öper koklardı.Bir gün yine Hz. Muhammed torunlarını öperken orada bulunan bir adam Şöyle dedi:- Benim on çocuğum var, onların hiç birini öpmüş değilim.

Peygamberimiz ona:

- «Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz» buyurdu.

Peygamberimiz, çocuklarla çok ilgilenirdi. Bir defa çocuklar arasında koşu düzenledi, kendisi de yarışın sona ereceği noktada durdu. Koşarak yanına gelen çocukları öptü ve kendilerine hediyelerini verdi.

Peygamberimizin Aile Hayatı


Peygamberimizin her açıdan örnek bir ailesi vardı.O, hanımlarına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da şefkatli bir baba idi.Peygamberimizin evi, dünyadaki aile yuvalarının en mutlusu idi. Bu yuvada kavga-gürültü yoktu. Huzur vardı. Peygamberimiz evde daima güler yüzle hareket eder, hanımlara karşı kırıcı söz söylemez, kaba davranışta bulunmazdı. O, müslümanların da aynı davranışta bulunmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur:

«Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davranandır.»

Peygamberimizin Cesareti

Peygamberimiz kutsal görevini yaparken büyük tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar O'nu öldürmek, İslâm güneşini söndürmek için korkunç plânlar yaptılar. Güçlü ordularla müslümanlara saldırdılar. Fakat Peygamberimiz bunların hiçbirinden yılmadı, ümitsizliğe kapılmadı, görevine devam etti.

O, insanları İslâma dâvet ettiği zaman tek başına idi. İlk yıllarda müslümanlığı kabul edenlerin sayısı da azdı. Karşısında İslâm'ı yok etmek isteyenlerin sayısı çok, maddi güçleri fazla idi.

Bunların yanında Peygamber efendimiz;

Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri içir dua ederdi,
Bir meclise gittiği zaman boş bulduğu yere otururdu,
Dinlemesini, söylemekten fazla severdi,
Güleceği zaman mübarek elini, mübarek ağzının üzerine koyardı,
Ne yer, ne içerse hizmetçisine de aynısını verirdi, Vefat ederken son anlarında dahi "Elinizin altındakilere (hizmetçi ve işçilere) iyi davranmamızı, onların haklarını gözetmemizi ve namaza dikkat etmemizi" tavsiye buyurmuştu.
0 oy
9 Mayıs 2013 BURCU BAŞAK cevapladı
Hz Muhammed (sav) Güvenilir Bir İnsandı
Olgun yüce bir insanın en büyük özelliklerinden birisi, onun güvenilir olmasıdır Sürekli yalan söyleyen, verdiği sözleri yerine getirmeyen insanlar, diğerlerinin güvenlerini yitirirler; sevilmeyen, daima kuşku ile bakılan biri olurlar

Asr-ı Saadet döneminde yaşayan insanlar Peygamberimizin güvenilirliği konusunda acaba ne düşünüyorlardı? Onu özü sözü doğru biri olarak mı görüyorlardı yoksa yalan söyleyen, verdiği sözde durmayan yalancı biri olarak mı?

Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, orta yaş dönemi bütünüyle Mekke’de geçti Abdulmuttalip’in bu yetim torununu Mekke’de bulunan herkes tanır, nasıl biri olduğunu çok iyi bilirlerdi Orada yaşayan hemen herkesin bir lakabı vardı Peygamberimize de bir lakap vermişlerdi: “el-Emîn” Bu kelime “İnsana güven veren, güvenilir kişi” demektir Peygamberimiz bu lakabı fazlasıyla hak ediyordu Çünkü ne peygamberlikle görevlendirilmeden önce ne de sonra bir kez olsun yalan söylememişti Buna, Müslümanlığı kabul etmiş olsun olmasın herkes şahitlik ederdi Onun peygamberliğine şiddetle karşı çıkan putperestler, insanların Hz Muhammed’e (sav) yönelmesini önlemek amacıyla çeşitli iftiralar atmışlar, ama ona asla “O bir yalancıdır!” diyememişlerdir Çünkü herkes Hz Muhammed’i (sav) çok iyi tanıdığından böyle bir iftiranın tutmayacağını çok iyi biliyorlardı

Putperestlerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmak için bir grup Müslüman Habeşistan’a (Bugünkü Etiyopya) hicret ettiklerinde, o zaman henüz İslam’la şereflenmemiş olan Ebu Süfyan ve adamları Müslüman muhacirlerin peşinden oralara kadar gitmiş ve Habeş kralının huzuruna çıkıp, ülkesine sığınan Müslümanları kötüleyerek, onların iadesini istemişti Sonradan Müslüman olma şerefine ulaşacak olan bu adil kral, işin gerçek yüzünü anlamak için Ebu Süfyan’a çeşitli sorular sordu Bu sorulardan biri de şuydu:

“– Onun yalan söylediğine daha önce hiç şahit oldunuz mu?”

Ebu Süfyan doğruyu söylemek zorundaydı:

“–Hayır!” dedi “Daha önce onun yalan söylediğini hiç görmedik”

Peygamberimiz çok zor şartlarda dahi emaneti iade etme sorumluluğunu asla ihmal etmezdi Evi, onu öldürmek isteyen putperestler tarafından kuşatıldığında o, Hz Ali’ye (ra) şöyle diyordu:

“–Bu gece yatağımda sen yatacaksın; ben hicret ediyorum Bende bulunan emanetleri yarın sahiplerine ver, sonra sen de yola çık!”

Hz Peygamber’in kısa süre içinde yüzbinlerce insanın sevgisini ve bağlılığını kazanmasındaki sırlardan birisi, onun güvenilir bir insan olmasıydı Biz de Allah’ın ve insanların sevdiği biri olmak istediğimize göre, güvenilirliğimize gölge düşürecek davranışlardan uzak durmalıyız
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...