Atalarımızdan bize kalan kültür değerlerimizi yaşatmak ve bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktarmak için neler yapılmalıdır?

561 gösterim
28 Mayıs 2013 francesco sordu
28 Mayıs 2013 nötrino düzenledi
Atalarımızdan bize kalan kültür değerlerimizi yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için neler yapılmalı? Maddeler halinde yazınız.

1 cevap

+1 oy
28 Mayıs 2013 nuriye42 cevapladı
29 Mayıs 2013 francesco seçti
 
En İyi Cevap
Medeni milletler, yaşadıkları yerlerde medenî eserler vücuda getirmişlerdir. Bu eserlere varis olan nesiller ise, hem bu eserleri korumaya, hem de yapanları her vesile ile anmaya ve hatıralarını yaşatmaya mecburdurlar. Bu yazımızda; topraklarımızın üstünde yüzyıllardır ayakta kalabilecek sağlamlık ve estetik açıdan dünyayı hayran bırakan abidelerimizi kaleme alırken, eşsiz mimar Koca Sinan’ı da bu vesileyle yad etmiş olacağız.

Abide, önemli şahıslar veya hadiselerin hatıralarını devam ettirmek düşüncesiyle yapılan mimari eserlerdir. İnsanlar unutulmamaya, hatırlanacak eserler bırakmaya tarih boyunca çok önem vermişlerdir. Kazılardan çıkan eserler de bunlara birer misaldir. Abideler, bulunduğu devrin mimarisine göre gelişme göstermişlerdir. Bazan mezarlık mimarisi olarak, bazan cami olarak, bazan da kahramanlığı ifade eden meçhul asker abidesi ve zafer takları olarak görülür.

Memleketimizin her köşesi, atalarımızdan bizlere hatıra, miras olarak kalan bu tür abidelerle doludur. Yüzyıllardır eskimeyen camilerimiz, yıkılmayan köprülerimiz ve kalelerimiz, bunlardan sadece bir kısmıdır.

Sözlükte abide; yadigâr kalacak eser, anıt gibi manalara gelir. Arapça’dan alınan bu kelime, Türkler’de büsbütün başka manada kullanılmıştır. Abide, asırlarca ayakta kalabilen ulu eserleri ifade eder. Tarihteki büyük olaylar, benzeri az olan ve asırlarca yaşayan büyük ve kıymetli eserler hakkında da kullanılır. Sanatta ise; gerek tarih ve gerekse güzellik bakımından büyük bir kıymet ve ehemmiyeti olan bina, tablo, heykel gibi sanat eserlerine bu isim verilir.(1)

Türk mimarisinin en güzel abideleri olan Bâyezid, Süleymaniye, Selimiye Camileri, Sultan Ahmed Çeşmesi, Çifte Minare vd. gibi abide değerinde sayısız eserler vardır. Bunların dışında abide; tarihte yetişen dünya çapındaki şahsiyetler için de kullanılır. Tarihimizde görülen Bilge Kağan, Ahmet Yesevî, Akşemseddin, Hacı Bayram Velî, Fatih, Yavuz, Kanuni, Barbaros Hayreddin Paşa, Mimar Sinan, Gazi Osman Paşa, Ali Şir Nevaî, Evliya Çelebi, Bakî, Fuzulî, Mustafa Kemal Paşa gibi hükümdar, kumandan, denizci, sanatçı, bilgin ve din büyüğü dâhi kimseler, milletimizin yetiştirdiği abide şahsiyetlerdir.(2)

Türk dünyası üzerinde, insanların istifadesine sunulması amacıyla birçok köprüler, hastaneler, camiler yapan abideler abidesi Sinan, sanatkâr mimar-mühendistir. O, Türk yurduna, idealinde tasarladığı, en büyük mimari eserleri bina ederek hediye etmiştir. Onun şahsında, bütün bir asrın mimarlığını ve yapıcılığını görmek mümkündür.

O, XVI. asır Türk Osmanlı varlığının içinde, kafasında hayalen çizdiği eserleri, madde ve şekil haline getirme talihine erişmiştir. Türk ülkelerinde, Türk üslûbunu yaşatan, sağlam ve sanat değeri olan eserler vermiştir. Sinan ve kendisiyle beraber çalışan mimar, mühendis ve bütün sanatkâr ve işçileri, kendilerini nesiller boyunca yadettirecek abideler bırakmışlardır. O, bir Türk dehası olarak bizlere şeref, cihana ise medeni eser veren bir sanatkâr olarak tarihte yer almıştır. Medeniyet eseri vücuda getiren her fert ve millet, elbette bütün nesiller tarafından tebcil edilmeye layık olur. (3)

Sinan, cami yapılarında isimlerini taşıyan şahısların tarihi değerlerine göre adeta bazı fikirlerin temsilini düşünmüş gibidir. Meselâ, Süleymaniye camisi, türbe ve medreseleri, Kanuni Süleyman’ın muhteşem imparatorluğunun bir tezahürüdür. Caminin içinde hissedilen manevi duygu ve haz ise, büyük bir devletin asırlara, milletlere hükmeden bir kudretini ifade eder.

Süleymaniye’nin büyük kapısı Kanuni’nin asrına açılır. Şehzade camisi, bir matem havası ile asil bir karanlık içindedir. Mihrimah Sultan camisi, genç, yeni gelin olmuş bir prensesin neşe ve hayat dolu bir ifadesini taşır. Üsküdar’da İskele karşısındaki Mihrimah camisinin sütunlu avlusunun, Boğaziçi’nin paha biçilmez tabii manzarasına açılan bir haşmet içinde insanın hayranlığını arttırır. Edirne’deki Selimiye, ferah, ayrınlık, büyük ve şanlı bir imparatorluğa sahip bir hükümdarın bahtını takdis eder.

Koca Sinan’ın bütün camilerinde isimlerini taşıdığı tarihi şahısların hayat hikayelerini ve yapıldıkları zamanı canlandırmak mümkündür. Bu eserler için Sinan da böyle mi düşünmüştü? Yoksa biz mi tarihi bilgilerin tesiri altındayız? Ne olursa olsun yapmış olduğu eserler tarih içinde konuşuyor.

Sinan’ın abidelerini tamamlayan taş işçiliği ve oymacılığı, nakış ve kabartmalar, alçı pencereler, çiniler, tahta işçiliği ve nakışları, kitabe yazıları ayrı ayrı sanat eseridir.

Süleymaniye’nin dış manzarası, canlı, ahenkli ve büyük bir kudretin ifadesini telkin eder. O, dünya durdukça duracağa benzer bir hal alır. Edirne’deki Selimiye’nin kurulduğu tepenin hakim manzarası, onu her görende unutulmayacak bir hatıra meydana getirmek için kâfi gelmiyor mu? Edirne’den uzaklaştıkça Selimiye “Ben varım” diye daima size, minareleri üzerinden seslenir. Sadece dağlarda değil, ovalarda da bu ses ve söz akislerinin dalga dalga sizi uzak mesafelere kadar takip ettiğini hissedersiniz. Ona yaklaşırken de, hep size doğru gelen, fakat bir türlü kavuşulamayan bir eda ile boy gösterir.

Selimiye, Avrupa kıtasındaki Türk hakimiyet devrinin bir imzası değil midir? Bütün Türk-Osmanlı tarihi, Viyana, Prut’a kadar kol salan bir kıta üzerinde yazılmıştır. Sinan, başkente yakın bu bölgede, en büyük şaheserleriyle bir imza atıvermiştir.

Vatan toprağımızın derinliklerinde kök salmış, en büyük heybetiyle yaşayan abideler, atalarımızın seslerini, semamızın rengini göstermek, bize duyurmak için yeryüzünde yükseliyorlar. Aynı zamanda, bütün dünya insanlarına hitap ederek, sanat karşısındaki insanlığın müşterek hislerini, heyecana getirmesini biliyorlar. Tarih, medeniyet tarihine eser verenleri daima anacak ve tebcil edecektir.(4)
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...