Trafik polisinin görevleri nelerdir?

174 gösterim

2 Cevap

+1 oy
5 Haziran 2013 tugba_31 cevapladı
Görev Yetkileri
*Araçları, Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek.

*Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

*El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

*Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

*Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

*Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

*Sürücülerin belgelerini vermek,

*Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

*Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

*Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

*Ayrıca bu Karayolları Trafik Kanunuyla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
0 oy
7 Haziran 2013 CaGlarHaticeKübra cevapladı
Trafik Polisinin görevleri nelerdir?


  

Trafik Polisinin görevleri nelerdir?
 Denetim ve yasal düzenleme faaliyetleri çerçevesinde polis tarafından yerine getirilen görev ve yetkilerin önemli bir rolü bulunmaktadır.Modern Management ilkelerinin uygulanmasında, gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçların gerçekleştirilmesinde zorunludur.Bu bağlamda, mevcut trafik durumunun ve işleyişinin uzman görevlilerce yasal ve teknik açıdan denetimi yaşamsal bir rol oynamaktadır.

Görev ve Yetkiler

a)Araç ve sürücülerde gerekli belge ve gereçleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını denetlemek,

b)Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

c) Trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

d) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek,

e)Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

f)Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

g)Sürücülerin belgelerini vermek,

h)Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

i)Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

j)Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

k)Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Polis söz konusu denetim görevlerini yürürlükteki mevzuata göre icra ederken, iki amacın gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik göstermektedir; son derece önemli olan “Yasal denetim” görevinin yanında, aynı derecede önemli bir eğitim hizmetinin sunulması.Uygulama yaşam alanı içerisinde, somut davranış ve hataları belirleyen, yerinde yasal ceza ile beraber teknik uyarıları da öngören bu “eğitim misyonu” çağdaş ve etkin eğitim yöntemleriyle benzerlik taşımaktadır.

Başka bir açıdan ise; trafik polisi kaza riskinin kol gezdiği karayolu akışı içinde canlı bir sinyalizasyon işlevi görmektedir.Cezai işlemler bakımından sert görünümlü polisimiz, sürücü ve yayalara yönelik uyarılarıyla, teknik içerikli bir halkla iletişim gerçekleştirme imkanına sahip

İlgili sorular

1 cevap 87 gösterim
1 cevap 388 gösterim
1 cevap 15,975 gösterim
1 cevap 19 gösterim
4 Kasım 2012 misafir sordu
0 cevap 235 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...