Biyoloji bilimi ile ilgili kontrollü deney örnekleri verir misiniz?

3,826 gösterim
29 Eylül 2013 Will Travers sordu
5 Kasım 2013 ThinkerBeLL düzenledi
Biyoloji bilimiyle ilgili Kontrollü Deney örnekleri bulmam lazım. Lütfen cevaplar mısınız?

1 cevap

0 oy
5 Kasım 2013 ThinkerBeLL cevapladı
 
En İyi Cevap
Kontrollü Deney Yapmak
Hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan deneylerdir. Kontrollü deneyde, bir probleme etki eden değişkenlerden sadece biri değiştirilip diğerleri sabit tutulur. Bu deneyde “kontrol grubu” ve “deney grubu” olmak üzere iki grup kullanılır. Kontrol grubu araştırılan özelliğin en ideal gerçekleştiği gruptur. Deney grubu ise araştırılan özelliğin denendiği gruptur. Minerallerin bitki gelişimine etkisini araştıran bir bilim insanının hazırlayacağı deney düzeneği aşağıdaki gibi olmalıdır.

*** Konuya ait örnek resimler için tıklayınız: http://www.bilgicik.com/yazi/bilimsel-yontemin-cozum-asamalari/

Yapılan kontrollü deneylerde iki sonuç ortaya çıkar:
1. Kontrollü deneyler hipotezi doğrulamıyorsa, hipotez tamamıyla terk edilmez, değiştirilir. Yeni bir hipotez kurulur.
2. Kontrollü deneyler hipotezi doğruluyorsa, hipotez geçerlidir ve bir sonraki bilimsel yöntem basamağına geçilir.

Bir gün sonra düzeneklerdeki termometrelerin gösterdiği sıcaklıkları karşılaştıran araştırmacının bu deneyi düzenleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum şekli farklı olan canlıların kullandıkları besin çeşidini belirleme
B) Ortam sıcaklığının solunum hızına etkisini belirleme
C) Fermantasyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan ısı miktarını karşılaştırma
D) Ortamdaki oksijen miktarının fermantasyona etkisini belirleme
E) Glikozun farklı fermantasyon reaksiyonlarında yıkım hızını belirleme

Teori
Kontrollü deneylerle ispatlanmış bilimsel doğrulara teori denir. Hipotezlere oranla gerçeklere daha yakındır. Fakat çürütülmesi mümkün olabilir.
Örneğin Dalton’un atom teorisi olarak bilinen “atom, maddenin bölünemeyen en küçük parçasıdır.” iddiası günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir [7. Kanun (Yasa)].

Teoriler çürütülmez ve evrensel bir geçerlilik kazanırsa, o alandaki tüm bilim adamları tarafından kabul edilirse kanuna dönüşürler.
Örneğin Mendel Kanunları, Yer Çekimi Kanunu.

Bir öğrenci, bir bitki fidesini içinde besleyici su bulunan bir cam kavanoza şekildeki gibi dik duracak biçimde yerleştiriyor. Kavanozu bir yönden, sürekli olarak aynı şiddette ışık alan bir yere koyuyor. Bitkide meydana gelen değişmeleri aralıklı olarak gözleyip kaydediyor.
Bu öğrenci neyi incelemektedir?
A) Su miktarının, bitki büyümesindeki rolünü
B) Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi
C) Işığın, bitkinin değişik kısımlarını nasıl etkilediğini
D) Sudaki madensel tuzların ne kadarının emildiğini
E) Fotosentez için hangi maddelerin gerekli olduğunu

Örnek Sorular
“Bütün bitkisel hücrelerde kloroplast bulunur.”
Hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı, bitkileri meydana getiren hücre türlerinin büyük bir kısmı nda kloroplast bulunmadığını saptamıştır. Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotezini değiştirmek
B) Yeni kanıtlar aramak
C) Hipoteze dayalı tahminler yapmak
D) Kontrollü deneyler düzenlemek
E) Nicel gözlemler yapmaya çalışmak

Bilim insanı yaptığı incelemeler sonucu hipotezinin yanlış olduğunu görmüştür. Bundan dolayı hipotezini değiştirmelidir.
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...