Halil İnancık, Ekrem Akurgan, Bahattin Ögel, Pertev Naili Boratav adlı bilim adamlarının eserleri ve hizmetleri nedir?

65 gösterim
2 Ekim 2013 kadirkenan sordu
4 Kasım 2013 ThinkerBeLL düzenledi
Halil İnancık, Ekrem Akurgan, Bahattin Ögel, Pertev Naili Boratav adlı bilim adamlarının eserlerini ve hizmetlerini yazar mısınız?

Çok uzun olmasın lütfen.

1 cevap

0 oy
21 Ekim 2015 Yavuz195 cevapladı
The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1973
Studies in Ottoman social and economic history, London, 1985
The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington, 1993
Süleyman the second and his time, Istanbul, 1993
An Economic and Social History of the Ottoman Empire (Donald Quataert ile birlikte), Cambridge, 1994
From empire to republic: essays on Ottoman and Turkish social history, Istanbul, 1995
Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, 1995
History of Humanity (editor, Peter Burke ile birlikte), 1999
Ottoman Civilization (Gunsel Renda ile birlikte), Ankara, 2003
Essays in Ottoman History, Eren Yayıncılık
Makaleler 1: Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2005
Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 2000
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 /1300-1600, Eren Yayıncılık, Prof. Dr. Donald Quataert ile, 2001
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004
Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2003
Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık
ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager (çeviri) Doğu Batı Yayınları, 2005
Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003
Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile)
Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınınları (1.Baskı: Temmuz 2007 - 2.Baskı: Aralık 2007)
Devlet-i Aliyye (1.Baskı: 2009)
Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak
Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler
Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı
Osmanlılar (2010)
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı (2011)
Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)
Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları (2013)
Devlet-i 'Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II, İş Bankası Kültür Yayınları (2014)
Griechische Reliefs aus Lykien, DAI Berlin 1942
Remarques Stylistiques sur les reliefs Hittite, Ankara 1945
Spathethitische Bildkunst, Ankara 1948* Phrygische Kunst, Ankara 1955
Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, W. de Gruyter, Berlin 1961
Die Kunst der Hethiter, Max Hirmer, Mùnchen 1961, 1976; The Art of the Hittites, Thames und Hudson, London 1962; Arte degli Ittiti, Sansoni Firenze 1962
Orient und Okzident, Holle Baden Baden 1966, 1981; The Birth of Greek Art, Methuen, London 1968; Orient et Occident, Albin Michel, Paris 1969; The Art of Greece, Its Origins, Crown, New York 1968; Orient a Occidente, II Saggiatore, Milano 1969
Treasures of Turkey (Akurgal, Mango, Ettinghausen), Skira, Geneva*New York 1966 (Aynı zamanda Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca)
Urartaische und Altiranische Kunstzentren, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1968
The Art and Architecture of Turkey, Oxford University Press 1980; Kunst in der Türkei, Office du Livre, Fribourg und Wurzburg 1980; L'Art en Turquie, Office du Livre, Fribourg 1981
Eski İzmir, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1993, (also in German)

Ekrem Akurgal
Griechische und Römische Kunst in der Türkei, München 1987
Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, NET Yayınları, Istanbul 1993,; Civilisations et sites Antiques de Turquie, Istanbul 1986
Turquie, Akurgal, Robert Mantran, Jean Poul Roux, Pierre Bordas, Paris 1990 (also in German)
Anadolu Uygarlıkları, NET Yayınları, İstanbul 1987. ISBN 975-479-031-0
Eskiçağ'da Ege ve İzmir, Yaşar Holding Yayınlarından, dağıtım NET Yayıncılık, İstanbul 1993. ISBN 975-95252-0-8
Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İzmir 1995
Türkiye'nin Kültür Sorunları, Bilgi Yayınevi Ankara 1998
Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 1998
Bir Arkeologun Anıları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Tarihinden Birkaç Yaprak, Ekrem Akurgal. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 1999 ISBN 9754051665 [6]
Civilisations et sites antiques de Turquie (de l'epoque prehistorique jusqu'a la fin de l'empire Romain) (800 av J.-C. - 395 ap. J. - C.) Haşet Kitabevi İstanbul , 1986
Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer : Doğu Hellen Kültür Tarihi İ.Ö. 1050 - 333 İzmir BB Kültür Yayınları, İzmir, 2000, ISBN 975-18-0044-7
The Hattian and Hittite Civilizations KTB Yayınları, Ankara, ISBN 975-17-2756-1
Alt - Symrna I. Wohnschichten und Athenatempel Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ISBN 975-16-0496-6
Ancient Civilizations and Ruins of Turkey Net Turistik Yayınları, İstanbul
Hatti ve Hitit Uygarlıkları Net Turistik Yayınları, İstanbul
Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ISBN 975-16-0496-6
Hittite and Other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp Editör: Ekrem Akurgal; Editör: Aygül Süel Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
L'Art en Turquie Office du Livre
The Aegean birthplace of western civilization history of East Greek art and culture 1050 - 333 BC İzmir BB Kültür Yayınları, İzmir, 2000, ISBN 975-18-0045-5
Türkiye'nin Kültür Sorunları ve Anadolu Uygarlıklarının Dünya Tarihindeki Önemi Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, ISBN 975-494-729-5

İlgili sorular

4 cevap 2,465 gösterim
3 cevap 201 gösterim
4 cevap 79 gösterim
1 cevap 339 gösterim
1 cevap 18 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...