İslamdaki boykot olayı nedir?

80 gösterim
6 Kasım 2013 ulusoyist sordu
7 Kasım 2013 _Yağmur_ düzenledi
İslamdaki boykot olayı nedir?
şimdiden teşekkürler acil cevaplarsanız çok sevinirm.

1 cevap

+1 oy
8 Kasım 2013 lovelove cevapladı
MÜŞRİKLERİN MÜSLÜMANLARA BOYKOT İLANI

İslamiyet’in, Mekke sınırlarını aşarak kabileler arasında yayılmaya başlaması, müşrikleri endişeye, telaşa düşürdü. Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi iki büyük kahramanın müslüman olması Kureyşlileri bir hayli düşündürdü. Kendilerini bu yolda yeni ve kesin kararlar almaya sevk etti. Nihayet, Haşim oğullarına boykot ilan ederek onları zorlama yoluna gitmeyi kararlaştırdılar.

Müşriklerin boykot kararı için, aralarında yazıp Kabe duvarına astıkları boykot levhası şöyle idi; “Peygamber kabilesi olan Haşimoğulları ile alaka kesin bir şekilde kesilecek, Onlarla alışveriş yapılmayacak, Onlarla herhangi bir evlilik düşünülmeyecek.”

Böylece Müslümanlar tam üç sene boykot edildiler. Kuvvetleri kalma yıncaya kadar aç kaldılar. Ta ki, Allah-u Teala, bu zalim boykottan Müslüman ları kurtarıncaya kadar devam etti.

Bu uzun ve acı boykot hareketini Kureyşten bazı iyi kalpli kimseler beğenmedi. Bunun üzerine bu sahifenin yırtılması hususunda aralarında anlaştılar. Kureyşten beş kişi bu niyetle Kabe’ye geldi. İçlerinden Züheyr ibni Ebi Ümeyye isimli kimse kalkarak, Kabe’yi yedi defa tavaf etti ve yüksek sesle Kureyşe şöyle hitap etti;

- “Ey Mekkeliler! Biz yiyelim, içelim, giyinip kuşanalım da öte yandan Haşimoğulları alışverişten mahrum edilsinler, darlıklar, sefaletler içinde kıvranarak helak olsunlar, doğru mudur? Vallahi, akrabalık bağlarını kesen o zalim sahife yırtılmadıkça duracak, oturacak değilim!” dedi. O sırada mescidin bir tarafında bulunan ve Züheyr’in konuşmasından sinirlenip duran Ebu Cehil’in sesi yükseldi;

- “Yalan söylüyorsun, yırtamazsın!” dedi. Zem’â ibni Esved, Ebu Cehil’e;

- “Vallahi, en yalancı sensin! Zaten biz o yazıya, yazıldığı sırada da razı olmamıştık!” dedi. Ebu’l Bahteri;

- “Zem’a doğru söylüyor. Biz onda yazılı olanları tamamıyla kabul etmemiştik” dedi.

Bu konuşmalar karşısında Ebu Cehil artık direnemedi ve şöyle dedi;

- “Her halde bu daha önce, buradan başka bir yerde geceleyin görüşül müş, konuşulmuş, üzerinde karara varılmış bir iş olsa gerek!” O zaman Mut’im ibni Adiyy kalktı ve kağıdın üzerinde bir kurt gördü. Kurt bütün kağıdı yemiş, delik deşik etmişti. Yalnız Allah ismini yememişti. İşte böylece Müslü manlara reva görülen üç senelik zulüm sona ermiş oldu.

Resulullah Efendimiz (s.a.v), bu kurt hadisesini daha önceleri amcası na şöyle haber vermişti; “Amca, Allah onların yaptıkları anlaşmaya bir kurt musallat edecek ve hepsini kemirecek, yalnız Allah ismi kalacaktır.” İşte Peygamber mucizesi böylece tahakkuk ediyordu.

Bu kurtuluş çaresini düşünenlerden biri de Hişam ibni Amr’dır. Bu Zat, Kureyşe karşı çok merhametli idi. Haşimoğulları sıkıntılı günlerini yaşarken, o devesinin üstüne bazı yiyecekler yükler ve devesini onların bulundukları yere doğru gece sürer sevk ederdi. Böylece, Haşimiler birazcık olsun yiyeceğe sahip olurlardı. Sonra onlar da tekrar deveyi geriye sürerlerdi.

İlgili sorular

1 cevap 37 gösterim
20 Mayıs 2012 misafir sordu
1 cevap 50 gösterim
4 cevap 135 gösterim
1 cevap 1,014 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...