Mimar Sinan'ın İslam Kültür ve Medeniyeti'ne katkıları nelerdir?

534 gösterim
29 Nisan 2014 rerre sordu

1 cevap

0 oy
11 Kasım 2014 dewran baba cevapladı
Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam kültürü ve medeniyetine büyük katkılar sunmuşlardır. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmiş ve böylece İslam medeniyetini zenginleştirmiştir.
Dil Alanında Yapılan Önemli Çalışmalar:
Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hacip
Divanı Lügati’t-Türk
Kaşgarlı Mahmut
Muhakemetü’l-Lügateyn
Ali Şir Nevai
Atabetü’l-Hakayık
Edip Ahmet Yükneki

Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslam’a girmeye başladıktan sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağladılar. Türkler tarafından kurulan Karahanlılar, Gazneliler, Tulunoğulları, İhşitoğulları, Selçuklu ve Osmanlılar, hem İslam’ın yayılmasında hem de hem de İslam kültür ve medeniyetinin zenginleşmesinde önemli roller üstlenmiştir.
İslam Medeniyetine büyük katkıda bulunanlardan bazıları şunlardır:
Edebiyat
Müzik
Hat Sanatı
Bilim
Fuzuli
Mevlana
Ahmet Yesevi
Hacı Bektaş
Yunus Emre
Süleyman Çelebi
Kaygusuz Abdal
Pir Sultan Abdal
Dede Efendi
Itrî
III. Selim
Hacı Arif Bey
Şeyh Hamdullah
Hafız Osman
Mustafa Rakım
İzzet Efendi
Necmeddin Okyay
Hamit Aytaç
Ali Kuşçu
Biruni
Farabi

Biliyor musunuz?       

Mimar Sinan, aralarında Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye olmak üzere toplam 73 cami, 49 mescit, 50 medrese, 7 su kemeri, 7 köprü, 27 saray, 18 kervansaray, 6 gıda deposu, 31 hamam, 18 türbe yaptırmıştır.

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...