Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinin konusu nedir?

29 gösterim
10 Aralık 2014 ayşenur sordu
Asaf Halet Çelebi, şiirlerinde nelerden bahseder?

1 cevap

0 oy
22 Aralık 2014 mertali ata boyraz cevapladı
Önceden ortaya konulanları devam ettirme anlamına gelen gelenek,
toplumun kendi kültürünü koruma refleksinin ve varlığını sürekli bir
yenileşme bilinciyle devam ettirmesinin bir sonucudur. Tanzimat’tan
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar büyük ölçüde gelenekten bir kopuşun olduğu
görülür. Ancak cumhuriyetten sonra gelenekten beslenen şairlerin ortaya
çıktığı ve reddedilen eski kültür birikimimizi yeniden kullanmaya
başladıkları görülür.
Türk şiirinde 1940-1960 yılları, köklü değişikliklerin yaşandığı ve yeni
oluşumların görüldüğü bir dönemdir. Bu dönemde geleneği içselleştirerek
şiirler yazma yoluna giden şairlerden biri Asaf Hâlet Çelebi’dir. Şiirlerinde
kullandığı mistik ve masalımsı ifadelerin yanı sıra bir atmosfer vücuda
getirmek için anlamı herkes tarafından bilinmeyen kelimeleri ve değişik
dillere ait cümleleri kullanmasıyla da dikkati çeker.
Bu çalışmanın giriş bölümünde geleneğin tarifinden ve ortaya çıkış
sebeplerinden bahsedildikten sonra şairin gelenekle olan ilişkisi üzerinde
durulmuştur. Çalışmanın “Şiirlerinde Masalların Büyülü Dünyası” adını
taşıyan bölümünde şiirindeki masalla ilgili imgeler, söyleyiş kalıpları ve
tekerlemeler dikkatlere sunulmuştur. Zira çocukluğun mutlu günlerinde
dinlediği masallar, onun şiirini yapan ögelerin başında gelmektedir.
“Şiirlerinde Mistisizm” bölümünde ise, gerçek yaşantısında tasavvufa ve
mistisizme pek yer vermediği görülen Asaf Halet Çelebi’nin gerek ailesinden
gerekse çevresinden edindiği mistik duygular geniş bir şekilde ele alınır. Zira
şiirlerinin çoğu, Nirvana’ya davet veya Nirvana’ya nasıl erişilebileceğinin
hikâyesidir. “Şiirlerinde Alıntı ve Ahenk Aktarımı” kısmında, şairin bir
atmosfer yaratmak için başvurduğu alıntılar ve anlamı herkes tarafından
bilinmeyen kelimeleri ve değişik dillere ait cümleleri kullanma yöntemi
üzerinde durulmuştur.

İlgili sorular

1 cevap 78 gösterim
0 cevap 46 gösterim
2 cevap 118 gösterim
23 Aralık 2014 maykel sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...