Gürültüyü azaltmak için hangi önlemleri almalıyız?

36 gösterim
28 Şubat 2012 misafir sordu
6 Mart 2012 düzenledi

1 cevap

+1 oy
28 Şubat 2012 misafir cevapladı
Ses kirliliğini ortaya çıkaran en önemli etmenler:

Plansız kentleşme, Sanayileşme, Ekonomik yetersizlikler, Hızlı nüfus artışı ve İnsanlara, gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili eğitimin verilmemiş olmasıdır

Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri

Uyku gürültüsü 30 Psikolojik belirtiler (IBasamak)
İnsan sesi 60 Psikolojik belirtiler (IBasamak)
Telefon zili 70 Psikolojik belirtiler (IIBasamak)
Çalar Saat 80 Psikolojik belirtiler (IIBasamak)
Tehlikeli bölge 85 Psikolojik belirtiler (IIBasamak)
Metro gürültüsü 90 Psikolojik belirtiler (IIBasamak)
Kabare Müziği 100 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (IIIBasamak)
Motosiklet 110 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (IIIBasamak)
Makineli delici 120 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (IIIBasamak)
Canavar Düdükleri 150 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Uzay Roketleri 170 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulmasıGürültünün insan üzerindeki etkileri:

1Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks

2Fiziksel Etkileri: Geçici veya sürekli işitme bozuklukları

3Performans Etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması

4Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stresSes kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

Fizyolojik etkileri: İnsanlarda görülen stresin önemli bir kaynağı ses kirliliğidir Ani olarak oluşan gürültü insanın kalp atışlarında (nabzında), kan basıncında (tansiyonunda), solunum hızında, metabolizmasında, görme olayında bozulmalar yaratır Bunların sonucunda uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar Ancak en önemli olumsuzluk kulakta yaptığı tahribattır

İşitme sistemine etkileri: Ses kirliliği işitme sistemi üzerinde, geçici ve kalıcı etkiler olmak üzere iki çeşit etki yapar Ses kirliliğinin geçici etkisi, duyma yorulması olarak da bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıplar şeklinde olur Duyma yorulması düzelmeden tekrar gürültüden etkilenilmesi ve etkileşmenin çok fazla olması durumunda işitme kaybı kalıcı olur

Psikolojik etkileri: Belirli bir sınırı aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler, sinirli, rahatsız ve tedirgin olmaktadır Bu olumsuzluklar, gürültünün etkisi ortadan kalktıktan sonra da sürebilmektedir

İş yapabilme yeteneğine etkileri: Özellikle beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ses kirliliği, iş veriminin düşmesi, kendini işine verememe ve hareketlerin engellenmesi şeklinde performansı düşürücü etkiler yapar Gürültünün öğrenmeyi ve sağlıklı düşünmeyi de engellediği deneylerle saptanmıştır

Ülkemizde, insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan "Gürültü kontrol yönetmeliği" uygulanmaktadır Ancak yönetmeleğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir

Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) kullanılır İnsan için 35-65 dB sesler normaldir 65-90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar verebilecek kadar risklidir 90 dB'in üzerindeki sesler tehlikelidir

Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler:

· Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,

· Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,

· Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,

· İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,

· Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması,

· Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir
Kaynak: http://www.forumalev.net/soru-lar-ve-cevap-lar/471804-ses-kirliligini-onlemek-icin-ne-yapmaliyiz.html#ixzz1nhWrzIkx
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...