Medyanın toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

484 gösterim
29 Şubat 2012 misafir sordu
14 Kasım 2012 My sassy girl düzenledi

1 cevap

0 oy
14 Kasım 2012 My sassy girl cevapladı
Medyanın toplum üzerine etkileri
 
Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra dördüncü büyük güç olduğu söylenen medyanın toplum hareketlerine olan etkisi birçok faktöre göre değişmektedir.
 
Medyanın toplum üzerindeki etkileri, ülkemiz yerel medyası ve Giresun medyasının analizlerini yapmaya çalışacağım üç bölümlük yazı dizisinde, ilk olarak medyanın değişim ve gelişim sürecinde yaşanan bazı gelişmelere değinmek istiyorum.
 
İletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerle fonksiyonları giderek artan kitle iletişim araçları toplumsal yaşamda önemli bir yer işgal eder hale gelmiştir. Yüz yüze iletişim yerini kitle iletişimine bırakmış, medyanın ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda toplumun tutum, düşünce ve davranışlarını etkileme gücü artmıştır.
 
Bilginin üretilmesi ve aktarılması insanlık tarihi boyunca çok önemli bir uğraş olmuştur. Geçen zamanla beraber her alanda değişime uğrayan yaşam tarzlarında, bilgiyi kullanma ve aktarma biçimlerinde de değişim ve gelişmeler görülmüştür. Gelişen teknoloji iletişim alanına da yansımış ve kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Son yarım asırda gerçekleşen teknolojik gelişmeler, insanların kullanımına açık olan iletişim araçlarının neredeyse tümünü etkilemiştir.
 
İletişim alanında yaşanan bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni iletişim araçları, yaşamını kolaylaştırmak adına günlük yaşamda önemli bir unsur haline gelmiştir.
 
Kitle iletişim araçlarıyla birlikte bilgi üretimi ve üretilen bilginin aktarımı kolaylaşmış, ulaşılan kitle miktarı artmıştır. Hitap edilen kitle sayısının artışına paralel olarak kitle iletişim araçlarının etki ve önemi de artmıştır.
 
Medyanın toplum üzerinde üstlenmesi gereken temel işlevleri; haber ve bilgi sağlama, bireyin toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmesinde etkili olma, hedef kitlenin bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesinde, kültürün tanımı ve geliştirilmesinde ve bireyleri eğlendirme noktalarına katkı sağlama, toplumsal değer ve amaçların belirginleşmesine yardımcı olma, güdüleme ve bütünleştirmektir.            
 
Ancak insanlığın geldiği uygarlık seviyesinde çok önemli bir silah konumunda olan medya bu özelliğiyle, dünya devletlerinin politikalarına yön vermek ve milli politikaları kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek isteyenler tarafından kullanılmaktadır.
 
Günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik düzeni sunucu kitle iletişim araçları yani medya hem ticari birer kurum hem de kamu görevi yapmakla yükümlü organlardan oluşmaktadır. Bu özelliğiyle medya, kamuoyu oluşturma ve açıklama sürecinde çok önemli sorumluluklar üstlenmektedir.
 
Toplumsal gelişim ve kalkınmada çok büyük etkileri olan medya kamuoyuna karşı sorumluluklarını unutmakta kişi veya kurumların çıkarlarına hizmet etmektedir. Emperyalizmin modern şekli olan küreselleşme faaliyetlerinde aktif rol oynayan medya, gelişmiş dünya ülkelerinin ulusal sınırların ortadan kaldırılması maskesi altında gerçekleştirmek istedikleri kendi benliklerini benimsetmek uğraşına hizmet etmektedir.
 
Değişen dünya düzeninde ekonomik sistemin bir ürünü olan kitle iletişim araçları, medya patronlarının kar amaçlı yayın politikalarıyla asıl işlevlerinden sapmakta, doğru ve tarafsız bilgilendirme özelliklerinden taviz vermektedir.
Medyanın toplum hareketleri üzerindeki etki ve yaptırımlarını göz önüne alırsak; mevcut medya sisteminin birey ve toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu, medyanın basın ahlak ve ilkelerinin gereklerini yerine getiremediğini söylememiz yanlış olmaz.
 
Kitle iletişim araçları, toplum üzerinde inkâr edilemez etkilerini kamu menfaatine uygun bir şekilde kullanmalı, toplumu bilgilendirirken doğru ve tarafsız olmalıdır.
Önemli olan medyayı oluşturan kitle iletişim araçlarının insanları her türlü manipülasyondan uzak ve kamuoyuna karşı sorumluluklarını unutmadan bilgilendirmeleridir.

İlgili sorular

1 cevap 15,959 gösterim
2 cevap 30 gösterim
1 cevap 63 gösterim
1 cevap 73 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...