Tarih öncesi çağlarda toplumsal yaşamda farklılaşmanın oluşmasına yol açan gelişme hangisidir?

38 gösterim
9 Ocak 2016 SunnyLoveBüşra sordu
Toplumların yapısında görülen ekonomi farklılaşması ilk kez Tarih Öncesi Çağlar'da ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda farklılaşmanın oluşmasına yol açan gelişmelerden biridir?

A)Barınaklarda özel mülkiyetin oluşması
B)İş aletlerinin tunçtan yapılması
C)Ataerkil toplum yapısının gelişmesi
D)Avcı gruplarının kurulması
E)Bazı hayvanların evcilleştirilmesi

1 cevap

0 oy
12 Ocak 2016 nötrino cevapladı
 
En İyi Cevap
Barınaklarda özel mülkiyetin oluşması, toplumsal yaşamda farklılaşmaya yol açan bir faktördür!
...