Dış göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

249 gösterim
28 Şubat 2016 Kevser sordu
29 Şubat 2016 nötrino düzenledi

1 cevap

0 oy
28 Şubat 2016 Muhammed Ali Bakırcı cevapladı
Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:

1. Zorunlu Göçler (Sığınma Göçleri)

Savaş, Baskı  Zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir.

Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.

 a. Deprem, volkanik patlamalar, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerden kaçış.

b. Savaş, baskı, şiddet, ırk ayrımcılığı gibi insan eliyle ortaya çıkan kaçış ya da bu nedenlerle göçe zorlama.

c. Aşırı nüfuslanma, kaynak ve gıda yetersizliği, açıklık tehlikesi gibi sosyal ve ekonomik sorunlar.

d. Baraj yapımı veya yeni yerleşmeye bağlı göçler.
 
Mülteci (Sığınmacı): Güvenlik problemleri sebebiyle kendi ülkesinden farklı bir ülkeye zorunlu olarak göç yapan kimse.

 2. Yer Değiştirme (Mübadele) Göçleri

Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir.

Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.

3. Gönüllü Göçler

İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir.

Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.

a.  Daha yüksek gelir elde ederek yaşam standardını arttırma isteği.

b. Daha iyi çevre koşullarına sahip olma isteği.

c. Daha iyi ve geniş hizmet alabilme umudu.

d. Sosyal, siyasal ve kültürel açıdan özgürce yaşama arzusu.
 
Göçmen: Daha iyi bir yaşam arayışı ile ülkesini isteyerek terk eden insan.

4. İşgücü Göçleri

İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir.

Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 1954 yılları arasında Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Bu ülkelerin   kalkınma    çabaları   dış   ülkelerden önemli sayılabilecek bir  iş  gücü ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.

Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri;

a.  Hızlı nüfus artışı,

b. Kırsal alanda isteklerin çoğalması ve çeşitlenmesi,

c. Gelir dağılımındaki bozukluklar,

d. İstihdam sorunları,

e. Kırsal kesimdeki gelirin düşük olmasıdır.

5. Beyin Göçü

İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir.

Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.

İlgili sorular

1 cevap 219 gösterim
1 cevap 78 gösterim
4 cevap 3,722 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...