Lif bileşiğinin modeli nasıldır?

179 gösterim
4 Mart 2012 misafir sordu
6 Mart 2012 düzenledi
lif bileşiğinin modeli nasıldır?

2 Cevap

0 oy
4 Mart 2012 misafir cevapladı
Kimya dersinde işlenen bir konu da maddelerin oluşturdukları bileşikler ve bu bileşiği oluşturan maddelerin elektron dizilişleridir. Elektron dizilişlerinin verilmesinde amaçlanan maddelerin ne tür bir bileşik oluşturduklarıdır. Bu nedenle örnek oluşturması açısından LiF bileşiğini ve elementlerin elektron dizilişleri ile ilgili bazı bilgiler bulacaksınız.

Lityum Florür (lif)
Belirli bir oksidasyon veya redüksiyon yarı-reaksiyonu için “redüksiyon potansiyeli” adıyla bilinen rakamsal bir değer mevcuttur. Sembolü E° olup standart termodinamik şartlar altında (tüm gazların 25°C, 1 atm de ve tüm sulu çözeltilerin 1M konsantrasyonda olduğu) anlamına gelir ve reaksiyonun yazıldığı yönde gerçekleşme olasılığının büyüklüğünü gösterir. Birimi Volt dur.Pozitif bir redüksiyon potansiyeli değeri, ürünlerin (reaksiyonun sağ tarafındaki çıktılar) oluşumunu desteklerken, negatif bir değer reaksiyona giren maddelerin oluşumundan yanadır. Diğer bir deyişle, redüksiyon potansiyeli ne kadar negatifse, reaksiyon gerçekleşmekten o kadar uzaktır.
Örneğin;
Li(s) » Li+ + e- ……….Eº = 3.05 V
F2 + 2 e- » 2 F- ……..Eº = 2.87 V
reaksiyonlarında, lityumun oksidasyonu ve florun redüksiyonu görülmektedir. Yazıldığı şekliyle her iki reaksiyon da pozitif E° değerine sahiptir ve yazıldıkları yönde gerçekleşmeleri beklenir. Aslında bu reaksiyonlar, bir oksidasyon (lityum) ve redüksiyon (flor) reaksiyonu için en yüksek potansiyel değerlerine sahiptirler.E° değerleri aynı zamanda, bir redoks reaksiyonunda hangi atomun veya molekülün elektron alacağını tahmin etmek için de kullanılabilir. Örneğin, manganez ve çinkonun oksidasyon potansiyelleri pozitiftir, her iki atomun da elektronları kolayca uzaklaştırılabilir:
Zn(s) » Zn2+(**) + 2 e-………..E° = 0.763 V
Mn(s) » Mn2+(**) + 2 e-………E° = 1.18 V
Redüksiyon potansiyelleri karşılaştırıldığında, manganezin elektronlarını uzaklaştırmaya çinkodan daha yatkın olduğu görülür. Kısacası, hem katı hem de iyon halinde manganez ve çinko içeren bir çözeltide, aşağıdaki yarı-reaksiyonlar oluşacaktır:
Zn2+(**) + 2 e- » Zn(s)………..E° = – 0.763 V
Mn(s) » Mn2+(**) + 2 e-………E° = 1.18 V
Burada çinko redüklenmek istememesine rağmen, manganez reaksiyonunun yüksek potansiyeli, çinkoyu fazla elektronları absorbe etmesi için zorlayacaktır.
Zn2+(**) + Mn(s) » Zn(s) + Mn2+(**)……..E° = 0.417
Bazı redüksiyon potansiyellerinin pozitif, diğerlerinin negatif olması, bu değerlerin nasıl ölçüldüğü sorusunu akla getirebilir. Redüksiyon potansiyellerinin ölçüldüğü bir “mutlak standart” yoktur. Bunun yerine, bilim dünyası, H+ iyonlarının hidrojen gazına redüksiyonuna ilişkin redüksiyon potansiyelinin 0.00 V olduğunu kabul etmiştir.
2H+ + 2e- » H2……….E° = 0.00 V
Bu sistem, tüm diğer redoks reaksiyonları bu değere karşı ölçüldüğü için referans elektrodu veya standart hidrojen elektrodu olarak bilinir. Daha kuvvetli oksitleyici reaktifler (pozitif redüksiyon potansiyeline sahip olanlar) hidrojeni oksitlenmeye zorlarken, daha zayıf olanlar (negatif redüksiyon potansiyeline sahip olanlar) H+ tarafından oksitlenirler. Ancak, bu değerlerin standart şartlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır.
LiF Bileşiğinin Elementleri
LiF Nedir?
Lityum ve flor elementlerinin iyonik bağ oluşturarak yaptıkları bileşiktir.
LiF bileşiğinin elektron dizilişi :
Lityum elementinin dış yörüngesinde bir elektron bulunur ve bu elektronun iyonizasyon enerjisi düşük olduğu için oldukça gevşekçe tutunmaktadır. Flor elementinin dış yörüngesinde ise 7 elektron vardır. Bir elektron lityum’dan flor’a doğru hareket ettiğinde her bir iyon, soy gaz dizilimi haline dönüşür. İki zıt yüklü iyonun elektrostatik çekiminden kaynaklanan bağlanma enerjisi yeterli negatif değerde olup bağlanmış durum toplam enerjisi, bağlanmamış durumdakinden daha düşüktür. Böylece lityum ve flor elementleri bileşik oluştururken iyonik bağ yaparlar.
 Li + F     →       Li†F¯
Lif (Lityum florür) nerelerde kullanılır :
Lityum florür lityumun en kıymetli kararlı bileşiğidir ve infrared spektrofotometresinde kullanılmaktadır.
0 oy
15 Mayıs 2012 misafir cevapladı
lütfen LİF NH3 ve SO2  en küçük birim modelini resmiyle gösterin lütfen çok acil...

İlgili sorular

2 cevap 85 gösterim
1 cevap 324 gösterim
2 cevap 40 gösterim
1 cevap 22 gösterim
0 cevap 53 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...