Hastalık yapan mikroorganizma canlılar var mıdır, vücuda hangi yollardan girerler?

2,409 gösterim
9 Nisan 2012 misafir sordu
10 Nisan 2012 düzenledi

2 Cevap

0 oy
9 Nisan 2012 misafir cevapladı
2 Şubat 2016 Safi düzenledi
 
En İyi Cevap
HASTALIK YAPAN MİKROORGANİZMALAR
MİKROORGANİZMALAR DÖRT ANA BAŞLIK ALTINDA SINIFLANDI RILIRLAR:
1. Bakteriler,
2. virüsler,
3. Mantarlar,
4. Bir hücreli veya çok hücreli parazit hayvanlar.
Mikroorganizmalar her yerde mevcuttur. Toprakta, suda, bitkilerde ve hayvan vücudunda yaşarlar. Hava akımlarıyla yeryüzünden atmos ferin üst tabakalarına ve kıtadan kıtaya taşınırlar. Mikroorganiz malar bütün denizlerin yerleşik sakinleridir. Bir kaşık toprakta milyonlarca bakteri vardır. Hayvanlar ve insanlar, çok fazla sayı da mikroorganizma taşır. Bir insanda 10 trilyon hücre olmasına mu kabil, 100 trilyon mikroorganizma mevcuttur, insanın her bir hücr esine 10 mikroorganizma düşer.
Mikroorganizmalar pek sevilmez. Çünkü insanoğlu, onları tarihte m eydana getirdikleri öldürücü salgın hastalıklarla hatırlar. Aslın da mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğunun hastalıklarla hiçbi r alakası yoktur. Binlerce bakteri türü olmasına karşılık, bunlar in çok az bir kısmı insanlara zarar verir. Mikroorganizmaların in sanda hastalık yapan kısmı, bütün mikroorganizmalar içinde milyarda bir bile değildir, insanların temizlik kaidelerine uyması hali nde im hastalık meydana getiren mikroorganizmalar bile nastalık y apmak yerine tabii dengenin korunmasına katkıda bulunurlar. Hasta Tıklara mikroorganizmalar değil, temizliğe dikkat etmeyen insanla r sebep olmaktadır.
Ayrıca mikroorganizmalar hastalığa sebep olsa bile, yine mikroorg
anizmalardan elde edilen antibiyotikler hastalıkların tedavisinde
de kullanıldığına göre, derdi veren, devasını da onların arasına
koymuş oluyor. Yoğurttan, peynire, ekmeğe ve sirkeye kadar birço
k gıdamızın yapılmasında rol oynayan mikroorganizmalar ise ayrı b
ir alemdir. Dolayısıyla varlıkları değerlendirilirken tek bir zav
iyeden değil, ekosistemdeki bütün fonksiyonları içinde değerlendi
rilmel idi r.

FAYDALI VE ZARARLI BAKTERİLERİN ETKİLERİ
Yararlı Etkiler :
Patojenlerin inhibisyonu İmmun Sistemin güçlendirilmesi vitamin sentezi Sindirimin artması Enterositlere ME üretimi Ekosistemin stabilize edilmesi ilaçların metabolize edilmesi

zararlı Etkiler :
Kabızlık
ishal
Enfeksiyonlar Çsalmonella, E.coli gibi)
Karaciğer tahribatı
Kanser
zararlı sindirim gazlarının üretimi

MİKROORGANİZMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Mikroplar yani mikroorganizmalar yer yüzünde bulunan ilk canlılar dır. Bir tahmine göre günümüzden 3 milyar önce ilk bakteriler olu şmuş iken, insan sadece 3 milyon yıldan bu yana yeryüzünde bulunm aktadır. .
Mikrobiyoloji tek bir çatı altında toplanamayacak kadar büyük bir bilim dalıdır. Bu nedenle çeşitli alt gruplara bölünmüştür. Gene_ l mikrobiyoloji tüm alt bölümleri incelerken, gıda mikrobiyoloji s i, klinik mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım mikrobıyo lojisi, endüstriyel mikrobiyoloji gibi alt bölümler kendi konular ında yoğunlaşır. Alg bilimi (fikoloji), virüs bilimi (viroloji), protozoa bilimi (protozooloji), parazit bilimi (parazitoloji) gib i bilim dalları uzun zamandan beri ana bölüm haline gelmiş iken, örneğin, tarım mikrobiyolojisi içinde rhizobiyoloji ve fitopatolo ji vb. konular da ekonomik önemleri nedeni ile artık ayrı bölümle r olarak ele alınmaktadır. Endüstriyel mikrobiyoloji ve buna bağ! ı olarak biyoteknoloji ise günümüzün en önemli bilim dalları araş ındadır.
Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler
Mikroorganizmalar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılardır. Bakteriler, mayalar, küfler, algler ve proto zoa temel mikroorganizmalardır, şapkalı mantarlar, yosunlar, like nler de aslında mikroorganizmalardır, ancak bunlarda farklılaşmış hücreler ve/veya birleşmiş hücreler olduğu için normal bitkilere benzer görünümdedirler. Bakteri ve mayalarda bu şekilde birleşmi ş veya farklılaşmış hücreler yoktur.
Tek bir hücreden milyonlarcası çoğalarak koloni denilen ve çıplak görülebilen yapılar oluşur. Ekmeğin, yoğurdun üzerindeki k ler, reçelin üzerindeki mayalar, sirkenin üzerinde toplanan sir ke artası, vücutta çıkan iltihaplı sivilceler ve çıbanlar aslında kolotti denilen yapılardır.
Dünyada 500.000 - 6.000.000 arasında farklı türde mikroorganizma olduğu sanılmaktadır. Bugüne kadar bunların %5 inden daha azı ol duğ(u kabul edilen 3500 bakteri, 90.000 fungı (maya, küf, şapkalı mantar), 100.000 protist (alg ve protozoa) tanım!anabilmisti r.
Mikroorganizmaların Yarar ve zararları...
0 oy
2 Şubat 2016 Safi cevapladı
Çevremizde yaşayan gözle göremediğimiz canlıları ancak mikroskop yardımıyla görürüz.Bu nedenle bu canlılara mikroskobik canlılar denir. Bu canlılar havada, karada (toprakta), suda ve diğer canlıların vücutlarında yaşarlar. Hem faydalı hemde zararlı olanları vardır.Mikroskobik canlılar çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop ile görülebilen organizmaların genel adıdır.Mikroorganizmalar tek hücreli olsalar da çok hücreli olanları da vardır. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hücresel yapıda olanlar Bakteriler, mantarlar, protistler olarak adlandırılır.
Hücresel yapıda olmayanlar ise Virüsler, viroidler, prionlardır. Canlıların bilimsel olarak sınıflandırması içinde çok çeşitli grupları içerdiği için genel geçer özellikler belirtmek zordur.
Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına mikrobiyoloji denir.
Mikrop adı, ilim dünyasına ilk defa 1878′de Fransız cerrahı Charles Sédillot (Çars Serilod) tarafından getirilmiştir. Sédillot,(Serilod) mikropların kendilerine özgü bir dünyası olduğunu bulmuştur. Mikrobiyoloji ilim dalı beş ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ilave olarak moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, fizyoloji,. ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından ilgilidir.
Mikroskobik Canlıların Yararları Nelerdir?
1-) Sütten peynir elde edilmesi
2-) Üzüm suyundan sirke üretilmesi
3-) Turşu yapımı
4-) Topraktaki canlı atıklarının çürütülmesi yani mantarlarla birlikte parçalanmasını sağlayarak minarellerin oluşmasında ve toprağa karışımında görev alırlar.
Mikroskobik Canlıların Zararları Nelerdir?
1-) Tifo, Kolera, Verem, Tetanoz, Sıtma gibi hastalıklara neden olur.
2-) Besinlerin bozulmasına neden olur.
Mikroskobik canlıların isimleri nelerdir;bakteriler, virüsler, viroidler, prionlardır, mantarlar, arkea, ökaryotlar, protistler, Cyanobacteria(Siyona bakterileri), simbiyotik, saprofitler.Bakteriler, canlılar aleminde “Prokaryotlar” olarak adlandırılıyorlar. Bitkilerin ve hayvanların yaşamsal işlevlerinin birçoğu, bu prokaryotik hücrelerin etkinliklerine bağlı olarak gerçekleşir. Atmosferdeki oksijenin yarısından fazlasını fotosentez yapan Cyanobacteria (siyona bakterileri) adı verilen gruba ait bakteriler üretir. Bu bakteriler önemli bir miktarda karbon dioksit ve azot gazlarının organik bileşik olarak bağlanmasına da yardım ederler. Atmosferle yer ve canlılar arasındaki azot döngüsünde, havadaki serbest azotun canlılar tarafından bağlanmasına yönelik tek mekanizma, baklagillerin köklerinde özel yumrucuklar içinde yaşayan, yumrucuk bakterileri ya da cins adı Rhizobium (Rişabum) olan bakteriler tarafından sağlanıyor. Bakterilerin, baklagillerle olduğu gibi başka canlılarla da simbiyotik (ortak yaşam biçiminde) ilişkileri var. Bu ilişkilerde karşılıklı yararlanmalar söz konusu. Örneğin, bazı böceklerde yavruların cinsiyetini, simbiyotik ilişki içinde olduğu bakteriler belirliyor. Geviş getiren hayvanlarda ise, sindirimi oldukça zor olan selüloz, bağırsaklarda yaşayan bakteriler tarafından parçalanıyor. Hastalık yapan bakterilerin konaklarıyla olan ilişkisi ise asalaklık biçiminde (parazitik) bir yaşam olarak değerlendirilebilir. Toprakta yaşayan bakteriler de toprakların verimliliğine katkıda bulunur. Çürükçüller (saprofitler) adı verilen bu bakteriler ölmüş canlıları parçalayarak, onların proteinlerinde bağlı olarak bulunan azotun ve diğer minerallerin toprağa geçmesini ve yeniden azot döngüsüne katılmasını sağlar. Bakteriler azot ve oksijen döngülerine katıldıkları gibi, karbon ve kükürt döngülerine de etkin olarak katılırlar.

İlgili sorular

1 cevap 985 gösterim
0 cevap 73 gösterim
1 cevap 169 gösterim
31 Aralık 2015 arda sordu
1 cevap 215 gösterim
10 Aralık 2015 yavuz sordu
2 cevap 141 gösterim
13 Kasım 2015 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
52 Çevrimiçi
0 Üye ve 52 Ziyaretçi

10,770 soru

20,126 cevap

0 yorum

2,875 üye

...