Newton'ın hareket kanunları ile ilgili görsel örnekler verir misiniz?

190 gösterim
9 Nisan 2012 misafir sordu
10 Nisan 2012 düzenledi
Newton'ın hareket kanunlarını açıklamak için kullanacağım birkaç görsel arıyorum.

1 cevap

+1 oy
10 Nisan 2012 misafir cevapladı
Newton 1687 yılında hareket ile ilgili 3 temel kanun belirledi Bu kanunlar:
1) Eylemsizlik kanunu
2) Dinamiğin temel ilkesi (F=ma)
3) Etki-tepki kanunu dur
Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun fikirlerinden yararlandı Bu yüzden Galileo'nun deneylerini kısaca inceleyeceğiz

1) Eylemsizlik Kanunu
Newton'u eylemsizlik kanununa götüren şey Galileo'nun aşağıdaki deneyidir Bu deneyde top sürtünmesiz ortamda hareket ettiğinden sürekli eski yüksekliğine çıkar Düzlemlerin eğimi değiştiği halde bu kural değişmez Eğer düzlem yataylaşırsa cisim yükselemeyeceğinden sonsuza kadar düzgün doğrusal hareket yapar
Bu deneydeki top yatay düzlemde sonsuza dek sabit hızlı hareket yapacaktır Çünkü yatay düzlemde sürtünme olmadığından (çok kaygan yüzey) cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır Şayet cismi yatay düzlemde hareketsiz bıraksaydık, sonsuza dek durmaya devam ederdi
Galileo'nun deneyinden Newton'un çıkardığı sonuç (1 hareket kanunu) şudur:
Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu korur Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz veya hareket yönünü değiştirmez
2) Dinamiğin Temel İlkesi (Kuvvet İvme İlişkisi)

Newton'un 1 kanunu cisme etkiyen net kuvvetin sıfır olduğu durumları açıklıyordu Net kuvvet sıfır ise cismin ivmeside sıfırdır 2 kanunu ise net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu durumları açıklar Cisme uygulanan net kuvvet cismin ivmesiyle doğru orantılıdır

3) Etki Tepki Kanunu

Evrendeki bütün kuvvetler kendi zıttı ile birlikte varolur Örneğin Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da Dünya'yı aynı kuvvetle çeker
Şekildeki cisim yatay düzlemde duruyorken cisme W (ağırlık) ve N (normal kuvvet) kuvvetleri etki eder Ağırlık Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir Dünya cismi W kuvvetiyle çekiyorsa, cisimde Dünya'yı aynı büyükülükteki G kuvvetiyle çeker
Cisim ağırlığı sayesinde zemine F kuvveti uyguluyorsa, zeminde cisme eşit büyüklükte N kuvvetini uygular Yani , cisim zemine F kadar etki etmiş zemin de cisme N kadar tepki göstermiştir
Şekildeki kuvvetlerin uygulama noktaları önemlidir W cismin ağırlık merkezine, N cismin tabanına, F zemine, G ise Dünya'nın kütle merkezine uygulanmıştır
Kısaca Newton'un 3 hareket kanununu şöyle özetleyebiliriz:

Eğer bir A cismi bir B cismine kuvvet uygularsa, B cismide A cismine kuvvet uygular Bu kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yöndedir
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...