Monarşik yönetim nedir?

22,678 gösterim
10 Nisan 2012 misafir sordu
11 Nisan 2012 düzenledi
monarşik yönetim nedir

3 Cevap

+1 oy
10 Nisan 2012 misafir cevapladı
Monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, kardeşi gibi). Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir. “Monarşi” sözcüğü dilimize Fransızca Monarchie kelimesinden gelir. Cezalandırma ve bağışlama yetkileri sadece hükümdarın elindedir. Otoritenin bir kralın veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim türüdür.
Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir dev­let düzenidir. Gerçekte ise bu terim, iktidarın aynı ailede soydan geçme yoluyla kalması biçiminde nitelendi­rilebilecek bir yönetim biçimini ta­nımlar.
Monarşi, yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimiydi. Bunlar çoğu zaman, geleneksel tanı­ma en yakın, tanrısal hakka dayanan monarşilerdi: prens, iktidarı tek ba­şına elinde tutardı ve Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda de­ğildi, çünkü otoritesini ondan aldığına inanılıyordu. Aslında, bu tip yönetim hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanamadı. Gerçekten, en müstebit hükümdarlar bile, uyruklarının bazıları­nı (zengin ve güçlü soylular, etkili din adamları gibi) kollamak zorundaydı­lar; üstelik ulaşım ve haberleşme araçlarının yavaşlığı da onları, uzak bölgelerdeki topraklarını başkaları eliyle yönetmeğe zorluyordu. Bunun­la birlikte otorite, kralın ve­ya danışmanlarının elinde toplan­mıştı ve halk, alınan kararlara karışamıyordu.
Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle XVIII. yy. sonların­da, «meşrutî» adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı: buna göre hükümdarın yetkileri, yazılı bir anayasa ile tanımlandı ve sınırlan­dı. Bu monarşi genellikle «parlamenter»dir ve demokrasiye pek yakındır: kral, devletin sim­gesi olarak kalır, ancak yürütme yet­kisini bir hükümete bırakır. Hükü­met de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uymak zorundadır. Sözgelimi Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç ve Belçika'da durum böyledir.
0 oy
30 Mayıs Rumeysa cevapladı
Kralın veya imparatorun halinde yürütmesine denir
0 oy
31 Mayıs Mira cevapladı
Monarşi sadece bir hükümdarın bulunduğu yönetim biçimine denir.Yönetim başındakiler kral,imparator,kraliçe,padişah gibi ünvanlar alır.Kralın emirleri kanundur.Kralın yetkileri sınırsızdır.Ama bazı ülkelerde göstermelik monarşi uygulanır.Örneğin:İngiltere böyledir.Kral ve kraliçe temsilidir.Yönetim babadan oğula geçer.(Eğer babanın oğlu yok kızı varsa kıza.Eğer kralın çocuğu yoksa kardeşine).Kral ölene dek yetkilerini yaşam boyu elinde tutar.Onlar (Soylular ailesi) dışında herkes fakir sayılır,onlara saygı gösterilmez,hor görülürler.Ve bu sayede hükümet yönetimine sadece 1 aile bakar.Onlar dışında herkes "köylü" diye aşağılanıp ezilir.Cumhuriyet yönetiminde ise durum böyle değildir.


                                                        Umarım yardımcı olabilmişimdir.Ayrıca bu soru sayesinde bugünkü sosyal sınavıma da bir nevi hazırlık yapmış oldum.Teşekkürler... İYİ DERSLER...

İlgili sorular

2 cevap 343 gösterim
5 Nisan 2013 misafir sordu
2 cevap 256 gösterim
1 cevap 323 gösterim
16 Nisan 2012 misafir sordu
5 cevap 180 gösterim
8 Nisan 2012 misafir sordu
5 cevap 292 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
15 Çevrimiçi
0 Üye ve 15 Ziyaretçi

10,451 soru

19,646 cevap

0 yorum

2,722 üye

...